STYRELSE

ALM Equitys styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med högst tre suppleanter. ALM Equitys styrelse består av fem ledamöter som valdes vid årsstämman 2018. Bolagets VD Joakim Alm är medlem av styrelsen. Styrelsen består av styrelseledamöterna Maria Wideroth, Joakim Alm, Gerard Versteegh, Johan Wachtmeister och Johan Unger. 

 

Styrelsen i ALM Equity AB. Från vänster: Johan Wachtmeister, Maria Wideroth (ordförande), Joakim Alm (VD), Gerard Versteegh och Johan Unger.

 

Maria Wideroth

Styrelseordförande

Född 1967. Jur. kand. vid Stockholms Universitet. Advokat och delägare i Landahl Advokatbyrå. Verksam på advokatbyrå sedan 1998 och är specialiserad inom fastighetsrätt och transaktioner. Maria Wideroth är också styrelseordförande i bland annat EFIB, Enskilda Fastighetsägare i Bromma AB och fastighets- och entreprenadbolaget Frentab. Innehav i ALM Equity privat/via familj: 6 600 stamaktier och 939 preferensaktier.
Ej oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

 

 

 

 

 

Joakim Alm

Styrelseledamot och VD.

Född 1961. Ekonomistudier vid Uppsala Universitet. Grundare av och VD för gratisannonstidningar: Bargain Pages Ltd i England, 1989–1995, Admag Holding i Indien samt Admag Holding i Australien, 1997–1999. Affärsutvecklare på Interline Phone, 1999–2002. VD för Skarnvest AB 2004–2006. Grundare av ALM Equity AB 2006. Innehav i ALM Equity privat/via familj och bolag: 5 837 623 stamaktier & 659 013 preferensaktier. Samt 15 000 teckningsoptioner.
Ej oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare

 

 

 

 

Johan Unger

Styrelseledamot

Född 1961. Civilekonom vid Uppsala Universitet. Revisor inom Arthur Andersen & Co 1985–1989. Under perioden 1990–2005 anställd i Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB, partner 1992–2005. Chef för Corporate Finance verksamheten 1996–2005. Sedan 2006 egen verksamhet inom investeringar, finansiell rådgivning och styrelsearbete. Johan Unger är oberoende i förhållande till ALM Equity. Innehav i ALM Equity privat/via familj: 151 360 stamaktier och 9 497 preferensaktier.
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

 

 

 

 

Johan Wachtmeister

Styrelseledamot

Född 1959. Civilingenjör KTH och MBA IMD. SEB/Enskilda 1989–1999: Vice VD i SEB, chef för Corporate Banking inom affärsområde Merchant Banking. VD på Ledstiernan 1999–2006. Co founder av GHP Speciality AB, vice VD 2006–2012. I dag egna investeringar genom bl.a. MJW Invest AB. Innehav i ALM Equity privat/via familj och bolag: 758 585 stamaktier och 26 234 preferensaktier.
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

 

  

 

 

Gerard Versteegh

Styrelseledamot

Född 1960. Civilekonom. Arbetande styrelseordförande, huvudägare och grundare 1989 av Commercial Estates Group Limited, London, samt ordförande/styrelseledamot i ett antal relaterade bolag. Indirekt förmånstagare till Dooba Investments Limited som har ett innehav i ALM Equity om 990 494 stamaktier och 106 176 preferensaktier.
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.