Revisorer

Jonas Svensson, Revisor

Bolagets huvudansvarige revisor sedan 2014 då Ernst & Young omvaldes som revisionsbolag. Auktoriserad revisor och partner i EY. Tidigare ordförande i FAR. Bland annat uppdrag i Besqab AB, Byggpartner i Dalarna AB, Citycon AB, John Matsson Fastighetsföretagen AB, Kungsleden AB, Odd Molly International AB och Skanska AB.
Innehav i ALM Equity: Inget innehav.