Företagsledning

Joakim Alm 

Styrelseledamot och VD

Född 1961. Ekonomistudier vid Uppsala Universitet. Grundare av och VD för gratisannonstidningar: Bargain Pages Ltd i England, 1989–1995, Admag Holding i Indien samt Admag Holding i Australien, 1997–1999. Affärsutvecklare på Interline Phone, 1999–2002. VD för Skarnvest AB 2004–2006. Grundare av ALM Equity AB 2006. Innehav i ALM Equity privat/via familj och bolag: 5 837 623 stamaktier och 659 013 preferensaktier samt 15 000 teckningsoptioner.

 

John Sjölund

Ekonomi- och finanschef

Född 1977. Civilekonom vid Luleå Tekniska Universitet. Bred finansiell bakgrund med 15 års erfarenhet inom Corporate Banking via olika positioner inom Swedbank, bland annat projektfinansiering av fastighetsprojekt. Har även erfarenhet från bostadsutvecklingsbranschen som finanschef på Serafim Fastigheter. Innehav i ALM Equity privat/ via familj: 5 000 teckningsoptioner.

 

Carolina Karlström 

Business Controller

Född 1986. Redovisningsekonom via IHM Business School. Anställd hos ALM Equity sedan 2012, tidigare redovisningschef. Erfarenhet från arbete som ekonomiadministratör och miljösamordnare inom verkstadsindustrin. Innehav i ALM Equity privat/via familj: 200 stamaktier och 83 preferensaktier samt 4 000 teckningsoptioner.