Bolagsstämma

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutsfattande organ. Vid bolagsstämman ges samtliga aktieägare möjlighet att utöva det inflytande över bolaget som deras respektive aktieinnehav representerar.

BOLAGSSTÄMMA 2019

EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2018

BOLAGSSTÄMMA 2018

 

BOLAGSSTÄMMA 2017

 

BOLAGSSTÄMMA 2016

 

BOLAGSSTÄMMA 2015

 

BOLAGSSTÄMMA 2014

 

BOLAGSSTÄMMA 2013

 

BOLAGSSTÄMMA 2012