VERKSAMHETSHISTORIA

ALM Equity har utvecklat projekt sedan 2006

2017

I mars förvärvade ALM Equity bostadsutvecklaren Småa AB. Småa hade med sig en gedigen portfölj av markanvisningar och byggrätter samt ett gott rykte i de kommuner som de varit verksamma i. Här fanns även kompetens inom både byggproduktion och fastighetsutveckling samt resurser inom bland annat inköp, HR, IT och marknad. Småas drygt 90-åriga erfarenhet av att utveckla småhusområden runt om i Stockholm blir en naturlig fortsatt inriktning för varumärket och en tydlig särskiljning mot ALM Bostad vars fokus blir större områden med flerbostadshus. Tillsammans blir vi en komplett aktör med bred produktportfölj inom bostadsutveckling. ALM Equity noterar företagsobligationer på Nasdaq Stockholm.

2016

ALM Equity firar tio år genom att fortsätta slå rekord; Projektportföljen fortsätter att växa och och antalet bostäder i produktion ökar. För att ge en mer rättvis bild av kvalitén i projektportföljen gjorden en värdering som visade ett övervärde på drygt 2 miljarder. ALM Equity övergår även till redovisningsprincipen IFRS.

2015

Ytterligare ett år präglat av rekord – rekordomsättning, rekordvinst och en rekordportfölj. Antal sålda bostäder uppgick till 951 st, varav ALM Equitys andel var 575 st – vilket var ännu ett rekord. Vidare fylldes plan- och bostadsportföljen på, vilket möjliggör fortsatt expansion. Sex bostadsprojekt och två deletapper inom denna portfölj färdigställdes och två projektfastigheter frånträds. Vid årets utgång innehåller projektportföljen en estimerad byggnadsarea om 370 500 kvm, varav ALM Equity’s andel var 248 600 kvm.

2014

Plan- och bostadsportföljen växte med fokus på Stockholmsområdet. Rekordmånga bostäder i produktion vid årets utgång, 741 st. Två riktade nyemissioner av preferensaktier tillförde bolaget ca 90 Mkr i syfte att finansiera nya projekt. Två bostadsprojekt färdigställs och en projektfastighet frånträds. Vid årets utgång innehåller projektportföljen en estimerad byggnadsarea om 337 200 kvm, varav ALM Equity’s andel var 197 700 kvm.

2013

Under 2013 växte ALM Equity på flera sätt, två projektfastigheter säljs och sju nya projekt förvärvas. Sju bostadsprojekt byggstartas med totalt 464 bostäder. Bolaget ökar sin satsning på Stockholm där centrala lägen kring tunnelbana och tvärbana är i fokus. En riktad nyemission tillför bolaget 150 Mkr och ALM Equity blir utnämnt till ett Gasellföretag av Dagens Industri. Organisationen fortsätter att växa med nya medarbetare. Vid utgången av året äger ALM Equity 41 projekt.

2012

2012 var ett händelserikt år. Bolagets aktie listas på NASDAQ OMX First North. Tre bostadsprojekt avslutas där 400 bostäder och lokaler färdigställs, två bostadsprojekt byggstartas och 10 nya projekt tillkommer. Bolaget utvecklar sin strategi och beslutar sig för att aktivt satsa på planprojekt genom förvärv av råmark. Tillsammans med investerare bildas Svensk Markförvaltning AB (SMF). Organisationen växer med nya medarbetare och bolaget flyttar till Jakobsbergsgatan i Stockholm. Vid utgången av året äger ALM Equity 39 projekt.

2011

Under året förvärvas sex projekt. Ett projekt färdigställs. Ökat fokus på planprojekt genom förvärv och nya strategier. Vid en extrastämma i juli beslutade styrelsen att bolagets aktiekapital ska ökas med 101.545.300 kronor genom fondemission av 1.015.453 nya preferensaktier, varvid ska gälla att tio gamla aktier ska berättiga till en ny preferensaktie. Vid årets utgång äger ALM Equity 32 projekt.

2010

Expansionen fortsätter och under året tillkommer 10 projekt. I samband med problemen i HQ Bank meddelar banken ALM Equity att HQ Bank upphör att agera.

2009

Under året förvärvas fyra projekt, varav Insteget vid Telefonplan är det största. Strategin inom bolaget läggs om mot större projekt, mer storstadsbetonade lägen och bostäder för normalinkomsttagaren. Två bostadsprojekt färdigställs. Vid årets utgång äger ALM Equity 19 projekt.

2008

Året präglas av ekonomisk kris i världen och endast ett projekt tillkommer på grund av den sviktande marknaden. Fyra projekt färdigställs och frånträds. Vid årets utgång äger ALM Equity 17 projekt.

2007

Utvecklingen inom bolaget kommer i gång och under året utökas portföljen med nio projekt. Samtidigt färdigställer och frånträder bolaget fyra bostadsprojekt och en projektfastighet. Vid årets utgång äger och driver ALM Equity 20 projekt.

2006

ALM Equity AB startar sin verksamhet 2006 genom ett omvänt förvärv av T-Book Holding. Under första halvåret hade detta bolag inte bedrivit någon verksamhet och innehöll vid förvärvet främst aktier och kassa värderade till 9 Mkr och förlustavdrag på 26 Mkr. Bolagets nya verksamhet är fastighetsutveckling med inriktning på bostäder. I samband med det omvända förvärvet apporteras sju fastighetsprojekt in i bolaget. Ny styrelse och företagsledning utses. HQ Bank är marketmaker för bolagets aktie. Flera förvärv görs och vid årets utgång äger ALM Equity 16 projekt.