ALM EQUITY I KORTHET

Affärsidé

ALM Equity AB (publ) är en koncern med bolag verksamma inom fastighetsbranschen i syfte att stödja kärnverksamheten projektutveckling.

 

Mål

Målet är att maximera affärsnyttan i alla led och i alla bolag för en ökad värdetillväxt inom koncernen.

 

Vision

ALM Equity ska vara den mest innovativa fastighetskoncernen på hemmamarknaden.

”Vi ser möjligheterna inom fastighetsutveckling

 

Verksamhet

ALM Equity är ett publikt bolag som är noterat på NASDAQ First North Growth Market sedan 2012. Verksamheten startade 2006 och idag arbetar cirka 120 medarbetare i koncernen. Huvudkontoret är beläget i Stockholm.

 

Affärsmodell, kortfattad

 • Varje bolag/projekt är självständigt inom ALM Equity-koncernen genom egen bolagsstruktur och finansiering.
 • Varje bolag/projekt anpassas efter egna förutsättningar och styrs på ett kostnadseffektivt sätt.
 • Bolagens organisatoriska uppbyggnad kännetecknas av en mindre kärnorganisation och en bred extern partnerorganisation.

 

Finansieringsmodell, kortfattad

 • Alla bolag/projekt/affärer skall vara fullfinansierade.
 • Inga säkerheter/lån får ställas mellan olika dotterbolag/projekt/affärer.
 • Bolag/projekt/affärer finansieras med fördel med preferensdelägare.
 • Marginalen i varje bolag/projekt/affär ska vara hög.
 • Likvida medel placeras primärt i bank med kort bindningstid.

 

Investeringsstrategi, kortfattad

 • Tydligt fokus på långsiktig tillväxt och större projekt om minst 5 000 kvm.
 • Skapa en projektportfölj med tyngdpunkt i Stockholms län och kommunikationsnära lägen.
 • Skapa en balanserad projektportfölj som vänder sig till en diversifierad kundbas.
 • Öka byggrättsportföljen på kort och lång sikt genom förvärv av färdiga byggrätter och genom att driva egna detaljplaner.
 • Utveckla och komplettera med affärsområden kopplade till kärnverksamheten.