BOLAGET

Inom ALM Equity-koncernen arbetar vi med fastighetsbranschens alla ben. Här ingår bolag inom bland annat fastighetsutveckling, byggledning, förvaltning, finansiering samt digital kommunikation. Bredden gör ALM Equity till en stabil aktör som kan anpassa sitt utbud efter marknadens efterfrågan och behov.

I koncernen finns kompetens inom processens alla delar. Det innebär att ALM Equity kan skräddarsy sina projekt efter marknad och målgrupp. Ett bra samarbete och nära dialog med både interna och externa parter skapar goda förutsättningar för att leverera attraktiva projekt.

 

Koncernen är uppdelad i fem affärsområden;

 

PROJEKTUTVECKLING BOSTAD

Inom projektutveckling finns flera olika varumärken för att öka antalet andelar på bostadsmarknaden. Projekten bearbetas från analys i tidigt skede till slutförande och stor vikt läggs på konceptualisering.

 

CONSTRUCTION MANAGEMENT

I affärsområdet Construction Management finns kompetens inom bland annat projektering, inköp och produktion. I funktionen som samordnare av totalentreprenad handlas underentreprenörer och samarbetsparter upp för att tillgodose inkomna beställningar.

 

FÖRVALTNING

Inom affärsområdet förvaltning finns flera varumärken för att tillgodose olika former av uthyrning och förvaltning av bostäder och lokaler, till både företag och privatpersoner.

 

FINANSIERING

Affärsområdet skapar och utvecklar olika finansieringslösningar för koncernens behov. Fokus ligger på effektiva processer med få mellanhänder, där både låntagare och investerare är vinnare.

 

DIGITALA TJÄNSTER

Affärsområdet Digitala Tjänster är under utveckling och har idag en kommunikationsplattform som förenklar både företags- och föreningskommunikation. Plattformen är mobil och har, utöver funktioner för delningsekonomi, en hög igenkänningsfaktor från kända sociala nätverk.