ÄGARFÖRTECKNING

Joakim Alm inkl. bolag, familj och försäkring
5 837 623
717 387
35,67%
53,83%
Kopparnäset AB
1 304 279
52 168
7,38%
11,93%
Dooba Investments Limited
990 494
116 080
6,02%
9,13%
Johan Wachtmeister inkl. bolag
757 492
15 941
4,21%
6,92%
John Rosén
504 664
117 541
3,39%
4,70%
Johan Unger med familj
151 360
11 010
0,88%
1,39%
Övriga aktieägare
608 688
7 193 454
42,45%
12,10%
Summa:
10 154 600
8 223 581
100%
100%