ÄGARFÖRTECKNING

Joakim Alm inkl. bolag, familj och försäkring
5 837 623
659 013
35,55%
53,83%
Kopparnäset AB
1 304 279
39 126
7,35%
11,93%
Dooba Investments Limited
990 494
106 176
6,00%
9,13%
Johan Wachtmeister inkl. bolag
753 800
20 405
4,24%
6,89%
John Rosén
512 639
116 464
3,44%
4,78%
Johan Unger med familj
151 360
9 497
0,88%
1,39%
Övriga aktieägare
604 405
7 171 354
42,54%
12,05%
Summa:
10 154 600
8 122 035
100%
100%